Aqua Mist - Magnólie a Třešeň

Osvěžující rozprašovač s květinovým dotekem magnolie a květů třešně.

Vlastnosti produktu

  • Neobsahuje hnací plyn
  • neutralizuje pachy

Dostupné v: 345ml

Popos produktu

Jednoduchý, přirozený způsob, jak osvěžit vzduch a tkaniny ve vaší domácnosti. Zachycuje svěžest květu třešní a magnólie v kombinaci s ostrými vodními tóny jablka a jasmínu.

1. Před použitím čtěte pozorně pokyny na etiketě výrobku.
2. Odstraňte bezpečnostní pojistku pro uvolnění rozprašovače.
3. Stříkejte 30 cm od povrchu.
4. Namiřte směrem od obličeje a alespoň třikrát stiskněte rozprašovač, aby se zaktivoval.
5. Pro dokonalé osvěžení vzduchu a tkaniny držte nádobku ve svislé poloze a silně zmáčkněte rozprašovač.
6. Otestujte na neviditelných nebo skrytých částí tkaniny.
7. Není vhodné použití na vinyl, hedvábí nebo kůži. Zamezte stříkaní na tyto materiály.

Uchovávejte mimo dosahu dětí a zvířat. Nevdechujte aerosoly.
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na suchém chladném místě při teplotách pod 50 °C, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Nestříkejte na potraviny. Upozornění: Výrobek obsahuje části, které představují riziko udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.Před použitím si přečtěte údaje na štítku.Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

CZ_CS_05997321754581

Product Code: 05997321754581