Aqua Mist - Deštný prales

Osvěžující rozprašovač s dotekem orosených listů deštného pralesa.

Vlastnosti produktu

  • Neobsahuje hnací plyn
  • neutralizuje pachy

Dostupné v: 345ml

Popos produktu

Jednoduchý, přirozený způsob, jak osvěžit vzduch a tkaniny ve vaší domácnosti. Užijte si osvěžující rozprašovač s dotekem orosených listů deštného pralesa.

1. Před použitím čtěte pozorně pokyny na etiketě výrobku.
2. Odstraňte bezpečnostní pojistku pro uvolnění rozprašovače.
3. Stříkejte 30 cm od povrchu.
4. Namiřte směrem od obličeje a alespoň třikrát stiskněte rozprašovač, aby se zaktivoval.
5. Pro dokonalé osvěžení vzduchu a tkaniny držte nádobku ve svislé poloze a silně zmáčkněte rozprašovač.
6. Otestujte na neviditelných nebo skrytých částí tkaniny.
7. Není vhodné použití na vinyl, hedvábí nebo kůži. Zamezte stříkaní na tyto materiály.

Uchovávejte mimo dosahu dětí a zvířat. Nevdechujte aerosoly.
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na suchém chladném místě při teplotách pod 50 °C, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Nestříkejte na potraviny. Upozornění: Výrobek obsahuje části, které představují riziko udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.Před použitím si přečtěte údaje na štítku.Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

CZ_CS_03059943015111

Product Code: 03059943015111