Wax melts

1. Jaké jsou klíčové komponenty základní sady?

Základní sada obsahuje jeden elektrický ohřívač, který se skládá z keramické misky a keramické základny s kovovou vyhřívací deskou, 3 voskové tyčinky jako náplně s vůní uvedenou na sadě a odpojitelný síťový kabel dlouhý 1,6 metru.

2. Jak používat sadu Wax Melts?

Odlomte jednu voskovou náplň a umístěte ji doprostřed čisté a prázdné misky. Připojte ohřívač k elektrické síti a tlačítko zapněte do polohy „i“.

3. Lze zapnout zahřívání bez voskové náplněv misce?

Sada Wax Melts je určena k použití s voskovou náplní - používání bez ní se nedoporučuje.

4. Jak dlouho vosková náplň vydrží ?

Vůně z jedné voskové náplně vydrží 20 hodin.

5. Jak horká je vnější strana misky?

Vnější strana odnímatelné misky má teplotu nižší než 65 °c (při předpokládané pokojové teplotě 25 °c), a díky tomu lze zařízení bezpečně používat v blízkosti domu.

6. Jak horký je vyhřívaný stojan?

Provozní teplota červené kovové desky nahoře na keramické základně je asi 120 °c. Není bezpečné se jí dotýkat. Pro připomenutí je na desce červený varovný symbol.

7. Jak horký je vosk?

Teplota tekutého vosku je na různých místech 60–90 °c: uprostřed misky může být až 90 °c, avšak teplota tekutého vosku na okraji se bude blížit 60 °c. Doporučuje se udržovat prsty mimo dosah tekutého vosku.

8. Kolik voskových náplní mohu dát do mísy?

Nepoužívejte více než jednu tavnou voskovou tyčinku. Pokud se vůně již neuvolňuje, vypněte zařízení a před přesunem nechte vosk zchladnout.

9. Mohu současně použít náplně s různými vůněmi?

Nepoužívejte více než jednu voskovou tyčinku najednou. Pro dosažení zajímavých vůní nemusíte tyčinky kombinovat: life scents je skutečně první neustále se měnící vůně, která věrněji napodobuje zážitky ze skutečného života. V současné době jsou na trhu k dispozici různé varianty vůní Life Scents.

10. Pokud chci změnit vůni, mohu odstranit stávající náplň a vložit novou?

Před přidáním nové voskové tyčinky se doporučuje spotřebovat stávající. Když se vůně již neuvolňuje, zařízení vypněte a nechejte vosk před vytlačením z ohřívače zchladnout. K vytlačení vosku můžete použít tupý kus dřeva nebo pryž a k vyčištění mísy z vnitřní a vnější strany houbu navlhčenou teplou mýdlovou vodou.

11. Je k dostání sada v jiné barvě?

Keramická miska a základna se dodává pouze v černém provedení. Černá síťová šňůra ladí se sadou. 

12. Jak dlouho mohu před použitím uchovávat náhradní voskovou náplň?

Doba použitelnosti výrobku je 2 roky.

13. Mohu k tekutému vosku přidat esenciální oleje nebo jinou vůni?

Nepřidávejte do misky žádné esenciální oleje ani žádné jiné typy vůní. Je to nebezpečné a mohlo by to mít za následek vznik nebezpečného produktu. Do misky nikdy nedávejte cizí materiály.

14. Co mám dělat, pokud mi horký vosk vystříkne na ruku?

Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

15. Co mám dělat v případě požití vosku?

Okamžitě přivolejte lékaře.

16. Mohu se vosku dotknout?

Vosku se nedoporučuje dotýkat holýma rukama. V případě potřeby použijte gumové rukavice.

17. Lze výrobek recyklovat?

Elektronické zařízení můžete recyklovat v souladu s místními nařízeními.

18. Obsahuje vosk olovo nebo těžké kovy?

Ne.