Svíčky

1. Kam mám svou svíčku Air Wick® umístit?

Doporučujeme dát svíčku na rovný povrch, na dobře větrané místo. Udržujte svíčku mimo dosah dětí a nenechávejte svíčku bez dozoru. Viz návod k použití na obalu. Aby nedošlo k požáru nebo úrazu, NIKDY NENECHÁVEJTE V DOSAHU VOLNE LEŽET CIZÍ PŘEDMĚTY(např ZÁPALKY). Nikdy nenechávejte hořící svíčky bez dozoru, v blízkosti všeho, co může způsobit požár nebo více než 4 hodiny. Položte vzpřímeně na plochý, teplu odolný, ne-elektrický povrch, mimo průvan. Další informace jsou k dispozici v otázkách a odpovědích ohledně bezpečnostních požadavků níže.

2. Jak může jakýkoli zbývající vosk být odstraněn ze skleněného obalu? Může být obal znovu použit?

Tento produkt není určen k úplnému odstranění vosku z produktu. Doporučujeme, abyste se nepokoušeli odstranit vosk z obalu.

3. Mohu znovu použít skleněný obal poté, co vosk zcela vyhoří? Mohu dát dovnitř své vlastní svíčky?

Ne

4. Musí být knot pokaždé zkrácen?

Doporučujeme zkrátit knot na 1 cm, aby se zabránilo nadměrnému kouření.

5. Způsobí tato svíčka velké množství sazí, aby film pokryl nábytek a stěny?

Ne

6. Jak dlouho vydrží vůně?

Nemůžeme odhadnout, jak dlouho bude trvat vůně v důsledku mnoha neznámých faktorů (velikost místnosti, větrání, atd)

7. Jak mám použvat svíčky?

Zapalujte pod dohledem.

Chraňte před věcmi, které se mohou vznítit.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Mějte vosk bez nečistot.

NENECHTE plamen dotýkat skla.

ZASTAVTE hoření pokud zbývá 12,7mm pevného vosku, aby se zabránilo poškození.

Knot neobsahuje olovo.